Zmieniamy program UNTS Cup, czyli naszych zawodów przygotowujących do Mistrzostw Polski. Data pozostają bez zmian (3-4 maja), natomiast obecny, ostateczny kształt imprezy wygląda następująco:
Piątek to bieg nocny w terenie Mistrzostw Polski 2021 (Antoniów i Niekłań Wielki), który jest bardzo zbliżony do tego, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć tydzień później. Sobota to dwa biegi średniodystansowe – poranny na zupełnie nowym fragmencie mapy sąsiadującym z terenem tegorocznych Mistrzostw Polski, a popołudniowy ponownie w terenie Mistrzostw Polski 2021. Dodatkowo, dla zgłodniałych biegania w malowniczych, świętokrzyskich lasach oferujemy dwa opcjonalne treningi do realizacji we własnym zakresie.

Wszelkie informacje na temat imprezy przenieśliśmy na stronę Mistrzostw, więc komplet informacji (zaktualizowany biuletyn, informacje o zgłoszeniach i noclegach) znajdziecie tutaj.