Teren zawodów to fragment Puszczy Świętokrzyskiej o zróżnicowanej wegetacji i mieszanym drzewostanie. Sieć dróg skromna. Przewyższenia łagodne, wysokość nad poziomem morza różnicuje się w przedziale od 250 do 400 m. Miejscami występuje nieregularne zagęszczenie wielu obiektów terenowych (niecki, dołki, kopczyki) – pozostałość po wydobyciu rud żelaza. Występują obszary podmokłe, strumienie oraz formacje skalne z białego piaskowca triasowego dochodzące do 4 m wysokości.

Teren zamknięty
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.