Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29.04.2024 (poniedziałek) wyłącznie poprzez system zgłoszeniowy PZOS:
https://orienteering.org.pl/pzos/entries
Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

Kategorie
Mistrzostwa Polski: KM16, KM18, KM20, KM21
Mistrzostwa Polski Weteranów: KM35, KM40, KM45, KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80, KM85, KM90

Opłaty

Rodzaj Wysokość
Wpisowe MP KM16 25 zł/bieg
Wpisowe MP/MPW KM18 i starsi 50 zł/bieg
Wpisowe oficjalny trening 20 zł
Wypożyczenie karty SPORTident 5 zł/bieg
Zgubienie wypożyczonej karty SPORTident 200 zł
Parking bezpłatnie

Zmiany i rezygnacje
Do dnia 29.04.2024 istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcia). W przypadku rezygnacji ze startu po tym terminie osoby zgłoszone zostaną obciążone równowartością 100% wpisowego, a wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

Płatności
Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto:
24 1020 1169 0000 8702 0104 1862
Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres kontakt@mistrzostwa2024.pl.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski.